PROTOCOLS COVID19

Aquests protocols corresponen a l'estiu de 2021, s'actualitzaran quan el Govern publiqui les instruccions per a aquest estiu

PROTOCOLS DE PREVENCIÓ DE LA COVID19 I D'ACTUACIÓ DAVANT LA POSSIBILITAT D'UN CAS POSITIU ENTRE ELS PARTICIPANTS


Per a les colònies d'aquest estiu des de l'organització de les colònies de la FECIB implantam aquest protocol propi seguint la normativa i instruccions publicades per les administracions competents en sanitat i temps lliure infantil.

EQUIP DE MONITORS
- Els equips de monitors rebran una formació prèvia sobre la implantació d'aquest protocol. 

- És designa com a Responsable Covid a Toni Julià, Director Tècnic de les colònies, que vetllarà pel seguiment d'aquest protocol.

- Es designarà un monitor a cada colònia com a Monitor Covid  que s'encarregarà de recollir el Qüestionari Covid que han de dur els pares el dia de la sortida compeltament emplenat i vetllarà perquè tots els assistents a la sortida portin obligatòriament la mascareta ja que no es podrà mantenir la distància de seguretat. Anirà identificat amb una armilla reflectant i una acreditació.

EN EL MOMENT DE COMENÇAR LA COLÒNIA
- Els monitors/monitores han d’haver estat asimptomàtics durant les 48 hores prèvies, no han d'estar en aïllament domiciliari per un diagnòstic de Covid19 o no han d'estar en quarantena per considerar-se contacte estret d'una persones amb símptomes o diagnosticada de Covid19.

- Els infants i adolescents han de presentar absència de simptomatologia compatible amb la Covid19 (Febre, tos i sensació de falta d’aire. En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits..) o amb qualsevol altre quadre infecciós i no presentar febre en el moment de començar la colònia. Els pares han de prendre la temperatura a casa abans de partir cap al lloc de concentració per a la sortida.

- Els pares han de lliurar al Monitor Covid el Qüestionari Covid, que s'ha enviat per correu electrònic i que es pot descarregar d'aquesta web, degudament emplenat i signat. En cas de no dur-lo l'hauran d'emplenar al mateix lloc de concentració.

DURANT LA COLÒNIA
Treballarem continuament amb el personal de la casa de colònies d'Es Burotell per a garantir que es compleixin les mesures que s'estableixen per a les instal·lacions de temps lliure infantil i juvenil.

Des de l'equip de monitors es vetllarà perquè es compleixin aquests punts:

1. Totes les instal·lacions interiors que s'utilitzin i especialment els dormitoris, es mantendran amb les finestres obertes les 24 h, sempre hi quan les condicions meteorològiques ho permetin. En cas contrari estaran obertes el màxim temps possible facilitant la ventilació creuada.

.2. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i de les menjades, respectivament. 

4. El material emprat en les diferents activitats s'anirà desinfectant després del seu ús. 

5. S'evitarà que els infants i adolescents comparteixin el menjar al menjador, berenars, excursions, festes...

6. S'afavorirà sempre que sigui possible i el temps ho permeti les activitats a l’aire lliure. Quan es realitzin activitats en espais interiors, aquests es mantendran ventilats amb totes les finestres i portes obertes. Les activitats on s'hagi de cantar o cridar sempre seran exteriors.

7. Les activitats es duran a terme en Grups de Convivència Estable (GCE) de 20 participants com a màxim per tal de facilitar el distanciament físic i les mesures en cas d’infant simptomàtic. El GCE pot estar format per varis subgrups.

8. Cada Grup de Convivència Estable tindrà assignats els seus monitors/es en funció de l’edat dels participants i el tipus d’activitat. Aquests monitors no participaran d'un altre GCE dins la colònia.
Cada monitor/a es relacionarà sempre amb el mateix subgrup d’infants amb excepció d’aquelles activitats que puguin requerir algun monitor especialitzat.
Totes les activitats de la colònia s'organitzaran per GCE poguent interactuar un màxim de dos grups entre ells. Els diferents GCE hauran de guardar la distància de seguretat entre ells sempre que sigui possible. 

9. Les habitacions s'organitzaran per Grups de Pernocta. Dins l'habitació els membres del Grup de Pernocta no utilitzaran mascareta i no importa que manteguin la distància de seguretat. Així i tot les capçaleres dels llits estaran separades per 1,5 m. Varis Grups de Pernocta formaran el Grup de Convivència Estable. Els membres d'un Grup de Pernocta no poden estar a l'habitació d'un altre Grup de Pernocta.

10. L'ocupació màxima de tots els espais del casal, tant interiors (dormitoris, banys, menjador, sales d'activitat) com exteriors serà del 75% de la seva capacitat.

11. L'ús de la mascareta serà obligatòria a totes les colònies, excepte la d'Ed. Infantil. Per això els participants han de portar el nombre de mascaretes que s'indiquen als llistats de material. Les mascaretes poden ser higièniques reutilitzables o quirúrgiques. S'utilitzaran 2 mascaretes per dia. El canvi es farà a la meitat del dia, més o manco després del temps de lliure del migdia.


Pautes específiques per a cada colònia: 
- A la colònia d'Ed. Infantil (3 a 5-6 anys) i 1r-2n EP:  
  • Reforçar conductes saludables. Tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots per exemplificar-ho. 
  • Cantar una cançó de 20 segons de durada durant el rentat de mans. 
  • Treballar el tema del distanciament físic amb exemples senzills (“estirant les ales”).  

A totes les colònies tendrà molta importància l'aplicació de les mesures anticontagi següents:

1.Rentat de mans sistemàtic. 
S’entrenarà als infants i adolescents en la tècnica del rentats de mans efectiu (OMS, 2020): 
  • Pas 1: banyar-vos les mans amb aigua  
  • Pas 2: apliqueu prou sabó per cobrir les mans humides 
  • Pas 3: fregueu totes les superfícies de les mans, incloses la part posterior de les mans, entre els dits i les ungles almenys entre 40 i 60 segons 
  • Pas 4: esbandiu bé les mans amb aigua corrent 
  • Pas 5: eixugueu les mans amb una tovallola neta i seca, una tovallola d’un sol ús o assecador de mà. 
  • En el cas de neteja amb gel hidroalcoholic haurà de ser durant 20 segons.
Les mans es rentaran a la l’arribada i a la sortida dels infants, abans i després de les menjades, abans i després d’anar al WC, abans i després de les diferents activitats i després d’esternudar. 
En punts estratègics (habitacions, menjador, entrada a la sala d'activitat...) es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica.

2. Mesures:  

Entrades i sortides. Les entrades i sortides del casal (per exemple les habitacions, el menjador...) es farà sempre de forma esglaonada, per Grups de Convivència Estable, per evitar aglomeracions.  

Menjador. Es treballarà amb el casal de colònies per garantir una separació entre els infants que seuen a cada taula. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada menjada i de l’espai del menjador un cop al dia. En el menjador es seuran sempre en Grups de Convivència Estable i cada participant sempre al seu lloc.

Dormitoris. Es treballarà amb el casal de colònies per garantir la distància mínima entre llits o lliteres. Les habitacions es ventilaran durant les 24 hores. Cada habitació estarà ocupada per un Grup de Pernocta i un participant, en cap cas, pot anar a una altra habitació que no sigui la seva. 

Activitats. Els jocs i les activitats es realitzaran amb el seu Grup de Convivència Estable o, com a màxim, interactuant amb un altre GCE. En tot cas s'intentarà mantenir al màxim la distància de seguretat d'1,5 m. En el cas de les piscina caldrà valorar la realització de torns segons la quantitat d'infants que vulguin nedar a cada colònia i la presència de més de 2 Grups de Convivència Estable.  

3. Ús de mascaretes. 
S’utilitzaran mascaretes en el cas que sigui necessari un desplaçament en transport públic o autocar. 
Excepte a la colònia d'Ed. Infantil, l'ús de mascareta és obligatori a qualsevol activitat.

4. Llistats de comprovació de símptomes. 
Es mantendrà una check-lists per a la ràpida identificació de símptomes als nens, nenes i adolescents i als monitors/es. 
Cada dia es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre frontal) a tots els participants i monitors.  
En el cas de detectar-se febre o altres símptomes compatibles amb la COVID19, a qualsevol moment de la colònia a l'infant, adolescent o monitor/monitora, s'aplicarà el Protocol elaborat per aquests casos i es telefonarà als pares de l'infant perquè el venguin a cercar. En el cas d'un monitor haurà d'abandonar la colònia i es substituirà per un altre.
Per als participants del seu Grup de Convivència Estable i Grup de Pernocta s'aplicaran les mesures establertes per salut a la normativa publicada.

En el cas d'aparició de símptomes o de detecciò d'un cas positiu, la coordinació de les actuacions es realitzarà des d'EDUCOVID i amb el Responsable Covid de les colònies.

En el següent enllaç podeu consultar tot el protocol que tenim establert per a les colònies:

AQUEST PROTOCOL ESTÀ CONTINUAMENT EN PROCÉS DE REVISIÓ I READAPTACIÓ SEGUINT LES INSTRUCCIONS QUE VA ANUNCIANT EL GOVERN. Les novetats es remarcaran en color vermell a partir del 28 de juny de 2021

Darrera actualització: 18 de juny de 2021

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada