INSCRIPCIONS 2020

El període d'inscripció per a les colònies de 2020 es realitzarà dins el mes de maig. Estam pendents de les instruccions que ens doni el Govern degut a la situació provocada pel COVID19
Seguirem informant!


Les dades que venen a continuació estan pendents d'actualitzar durant el mes de maig esperant les instruccions que indiqui el Govern per a les activitats de temps lliure de l'estiu degut al COVID19. Perdonau les molèsties.


PREUS:

Ed. Infantil 

1r – 2n EP 

3r - 4t EP 

5è - 6è EP 

ESO 

Preu total de la colònia 
135 € 
175 € 
230 € 
300 € 
180 € 
Import si inscriviu 2 o més fills a les colònies 
121,50  
157,50 € 
207 € 
270 € 
162 € 

* El preu inclou totes les despeses (allotjament, manutenció, autocars, material, activitats, personal, assegurança, obsequi...)
* El pagament es podrà fer en un sol ingrés o en 2 plaços, el primer en el moment de la inscripció el mes de maig, el segon durant el mes de juny.

Termini d'inscripció: A PARTIR DEL (data pendent de determinar pel COVID19)  DE MAIG i fins que s'exhaureixin les places de cada colònia.

- PROCEDIMENT pendent d'establir seguint les instruccions que indiqui el Govern degut a la COVID 19. Emplenant aquests 5 documents:
            * Full d'inscripció i autorització
            * Fitxa sanitària
            * Full de protecció de dades signat pels dos pares
            * Fotocòpia de la targeta sanitària de l'IB-SALUT i/o de l'assegurança privada.
            * Justificant d'ingrés bancari de la quota total de la colònia o del primer plaç.

Els documents d'inscripció (full d'inscripció i autorització, fitxa sanitària i full de protecció de dades) els podeu descarregar aquí: AQUESTS FULLS NO SÓN ACTUALS, estam pendent de les instruccions que indiqui el Govern degut al COVID19
Pagament:

Ingrés a qualsevol oficina de Bankia, per banca electrònica o transferència al compte de la vostra escola:

Sagrat Cor (Palma) ES31 2038 3276 8160 0012 8442
Sant Vicenç de Paül (Sa Vileta) ES81 2038 3278 7560 0011 9103 
Sant Vicenç de Paül (Sóller) ES20 2038 3389 2760 0024 7662 
L’Assumpció (Binissalem) ES85 2038 3406 4460 0020 3778
Sant Vicenç de Paül (Coll d'en Rabassa) ES37 2038 3268 1560 0006 8336 
Sant Vicenç de Paül (Manacor) ES02 2038 3276 8060 0044 5621
Verge de Monti-sion (Porreres) ES52 2038 3276 8360 0044 5738 

Cal indicar a l’hora de fer l’ingrés: Nom i llinatges de l’alumne/COLÒNIES (i curs al que s'inscriu)

Durant la darrera setmana de juny s’entregarà o s'enviarà als participants una llista amb el material que hauran de dur-hi, així com els horaris i llocs exactes de sortida i d´arribada.

Per qualsevol aclariment o dubte sobre les colònies podeu complimentar el formulari de contacte d'aquesta web o enviar un mail a colonies@fecib.net