EQUIP DE MONITORS

Els equips de monitors estan formats per professors, personal dels centres i antics alumnes. Tots els monitors tenen el títol de monitor de temps lliure expedit pel Govern de les Illes Balears mitjançant les diferents escoles de formació del lleure (Institut de Formació Ramon Serra, Esports 85, A Més, Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, etc), el títol de mestre o alguna titulació universitària relacionada amb l'educació.

L'equip de monitors de cada colònia està format per un dels directors de les colònies, un coordinador/coordinadora, un monitor/monitora per cada 10 nins o fracció i un monitor/monitora de suport en els casos d'assistència d'alumnes amb necessitats educatives especials. A més, a les colònies d'Ed Infantil i 1r-2n EP s'afegeix una auxiliar educativa per ajudar als monitors en l'atenció dels infants. També poden formar part de l'equip de cada colònia, un màxim de 2 monitors o directors en pràctiques per a l'obtenció del títol corresponent. 

Tot el programa de colònies està dirigit per dos directors de temps lliure titulats pel Govern de les Illes Balears mitjançant les diferents escoles de formació del lleure.

La Direcció de les colònies d'estiu és a càrrec de:
Toni Julià (secretari del col·legi Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta) i directors de temps lliure per l'Institut de Formació Ramon Serra - Escola d'Esplai i amb més de 10 anys d'experiència en l'organització de colònies.
Miquel Fullana (professor del col·legi Sagrat Cor de Palma) i director de temps lliure per l'Institut de Formació Ramon Serra - Escola d'Esplai i amb més de 30 anys d'experiència en l'organització de colònies.


Equips de monitors de cada colònia:
Ed Infantil (4t, 5è i 6è)    
Coordinada per Sandra González, ATE d'EI i EP en el col·legi Sagrat Cor, antiga alumna i monitora de temps lliure.
Monitors/monitores: 
Auxiliar: Cati Pol, ATE d'Ed. Infantil en el col·legi Sagrat Cor, amb 40 anys d'experiència en colònies.

1r-2n EP        
Coordinada per Sandra González, ATE d'EI i EP en el col·legi Sagrat Cor, antiga alumna i monitora de temps lliure.
Monitors/monitores:
Paula Grande, professora i tutora de 4t EP del col·legi Sagrat Cor, monitora de temps lliure.
Aina Pujadas, professora i tutora de 3r i 4t EP del col·legi Sagrat Cor, monitora de temps lliure.
Auxiliar: Cati Pol, ATE d'Ed. Infantil en el col·legi Sagrat Cor amb 40 anys d'experiència en colònies.

3r-4t EP         


5è-6è EP      


Colònia d'ESO (de 1r a 4t)          


BORSA DE MONITORS I DIRECTORS DE FECIB:
La borsa de monitors i directors de temps lliure de FECIB està formada principalment per persones que treballen a alguna de les escoles de la Fundació i antics alumnes.

SI VOLS OFERIR-TE PER FER FEINA A LES COLÒNIES has d'emplenar el següent formulari:

Moltes gràcies