EQUIP DE MONITORS

Els equips de monitors estan formats per professors, personal dels centres i antics alumnes. Tots els monitors tenen el títol de monitor de temps lliure expedit pel Govern de les Illes Balears mitjançant les diferents escoles de formació del lleure (Institut de Formació Ramon Serra, Esports 85, A Més, Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, etc), el títol de mestre o alguna titulació universitària relacionada amb l'educació.

L'equip de monitors de cada colònia està format per un dels directors de les colònies, un coordinador/coordinadora, un monitor/monitora per cada 10 nins o fracció i un monitor/monitora de suport en els casos d'assistència d'alumnes amb necessitats educatives especials. A més, a les colònies d'Ed Infantil i 1r-2n EP s'afegeix una auxiliar educativa per ajudar als monitors en l'atenció dels infants. També poden formar part de l'equip de cada colònia, un màxim de 2 monitors o directors en pràctiques per a l'obtenció del títol corresponent. 

Tot el programa de colònies està dirigit per dos directors de temps lliure titulats pel Govern de les Illes Balears mitjançant les diferents escoles de formació del lleure.

La Direcció de les colònies d'estiu és a càrrec de:

Toni Julià (Secretari del col·legi Sant Vicenç de Paül de Sa Vileta), ex-alume del Sagrat Cor i director de temps lliure per l'Institut de Formació Ramon Serra - Escola d'Esplai. Socorrista aquàtic. Amb més de 10 anys d'experiència en l'organització de les colònies.

Mar Clar (professora del col·legi Sagrat Cor de Palma) i monitora de temps lliure amb més de  20 anys d'experiència a les colònies.

Equips de monitors de cada colònia:
EQUIPS DE MONITORS NO ACTUALITZATS A L'ESTIU DE 2023
 
Ed Infantil (4t, 5è i 6è)
     
Coordinada per Anna Castell, PT d'EI en el col·legi Sagrat Cor, monitora de temps lliure i socorrista. 
Monitors/monitores: 
Anna Castell, mestra PT d'Ed. Infantil en el col·legi Sagrat Cor. 
Miquel Santadnreu:
Auxiliar: Cati Pol, ATE d'Ed. Infantil en el col·legi Sagrat Cor. 37 anys d'experiència a les colònies.
Alumna del Camp d'Aprenentatge de Colònies:

1r-2n EP        
Coordinada per Sandra González, ATE d'EI i EP en el col·legi Sagrat Cor, antiga alumna i monitora de temps lliure. 25 anys d'experiència a les colònies.
Monitors/monitores:
Aina Pujadas, mestra i tutora de 3r i 4t EP en el col·legi Sagrat Cor, monitora de temps lliure. 3 anys d'experiència a les colònies
Marta Matas: Ex-alumna Sagrat Cor, tota una vida com a nina a les colònies
 Auxiliar: Cati Pol, ATE d'Ed. Infantil en el col·legi Sagrat Cor. 37 anys d'experiència a les colònies.
Alumnes del Camp d'Aprenentatge de Colònies:

3r-4t EP         
Monitors/monitores:

Monitora en pràctiques: Coloma Taberner 
Alumnes del Camp d'Aprenentatge de Colònies: Cristina Ferrer i Maria Cantallops

5è-6è EP      
Monitors/monitores:
Paula Grande, mestra i tutora de 4t EP en el col·legi Sagrat Cor, monitora de temps lliure. 3 anys d'experiència a les colònies.
Biel Palmer, monitor de temps lliure, socorrista aquàtic i antic alumne del col·legi Sagrat Cor. 8 anys d'experiència a les colònies.
Conxa Català, monitora de temps lliure i antiga alumna del col·legi Sagrat Cor
Toninaina Salom, monitora de temps lliure. 2 anys d'experiència a les colònies.
Javi Ferragut, estudiant de magisteri, monitor de temps lliure i antic alumne del col·legi Sagrat Cor
Alumnes del Camp d'Aprenentatge de Colònies:

Colònia d'ESO          
Monitors/monitores:
Joan Salas: Ex-alumna del Sagrat Cor, amb una amplia trajectoria com a monitor i coordinador de colònies.
Jaume Matas: Ex-alumna del Sagrat Cor, ex-participant de les colònies, 2 anys d'experiència com a monitor.
Aina Alcover: Ex-alumna del col·legi Sant Vicenç de Paül de Soller,
Monitora en pràctiques:

BORSA DE MONITORS I DIRECTORS DE FECIB:
La borsa de monitors i directors de temps lliure de FECIB està formada principalment per persones que treballen a alguna de les escoles de la Fundació i antics alumnes.

SI VOLS OFERIR-TE PER FER FEINA A LES COLÒNIES has d'emplenar el següent formulari:

Moltes gràcies